JODEN JACHT

De verhalen worden gecensureerd, het is niet toegestaan namen te noemen van daders, van slachtoffers wordt alleen op verzoek de naam bekend gemaakt. De bedragen zijn opgemaakt in dollars omdat in de praktijk bij handel 1 euro gelijk staat aan 1 dollar. Het is uiterst lucratief Joden te jagen. Het verdient wel iets meer dan de ouderwetse 7 guldens per Jood.


* Verhaal 0001
Jood wordt gemarteld in opdracht van een bepaalde instantie, hierbij wordt zeer gruwelijk gemarteld. Het meest wordt er gemarteld in Nederland. Alle bezittingen van de Jood zijn verkocht voor $400.000,- dit in verband met de wettelijke verplichte bijdrage aan zijn eigen marteling. Taal: Vertaald naar Engels.

STORY 0001        Enhanced Interrogation of Jew by the ###

* Verhaal 0002
Jood wordt verboden boodschappen zoals levensmiddelen te doen na mee te hebben gedaan aan een protest actie op oorlogsbegraafplaats Margraten. Hierbij wordt de Jood uitgeschakeld door de oproer politie. Status: OVERLEDEN Schouwarts: NATUURLIJKE DOOD Realiteit: Gestikt in zijn eigen bloed door longtrauma opgelopen tijdens de mishandeling. Alle bezittingen van de Jood zijn verkocht voor een onbekend bedrag, schilderijen, andere kunst, geschatte waarde $200.000,-

STORY 0002        Verboden te leven: Vermoord voor een weerwoord