Grondwet en Mensenrechten

Uiteraard is er de grondwet waarin zaken zoals mensen rechten worden geregeld. Maar wat is nu de realiteit van de grondwet? Het lijkt zo mooi!


Grondwet Nederland

Wat ze uiteraard niet vertellen is dat bij bijvoorbeeld artikel 11 van de grondwet over recht op lichamelijke integriteit en lichamelijke onschendbaarheid er een heel belangrijke toevoeging is: DE WET DAARGELATEN UITZONDERINGEN.

* Wetgeving

Als u wetgeving bestudeert, dan moet u bij de grondwet alleen al alle overige wetboeken kennen. Niemand kan echter alleen overzien hoe ernstig de realiteit nu is, hierin wordt nu dieper ingegaan.

Er zijn 3 wettelijke machten die de regering vertegenwoordigen:
* De wetgevende macht
* De uitvoerende macht
* De controlerende macht


* Machten

De wetgevende macht heeft bijvoorbeeld de grondwet samengesteld, de uitvoerende macht is de politie, arts in het verpleeghuis, militair. Wie is er in hemelsnaam de controlerende macht? Je advocaat? Verder zijn er meerdere soorten wetgeving:

* Publieke wetgeving

* Schaduw wetgeving (DE WET DAARGELATEN UITZONDERINGEN)

* Geheime wetgeving (Geheime Diensten)

In de grondwet ziet u dat u recht heeft op lichamelijke integriteit, lichamelijke onschendbaarheid, ik vraag u daarom om de realiteit te zien. De grondwet bestaat niet vanwege de toegevoegde clausule, in de realiteit valt u onder publieke,schaduw en geheime wetgeving.


* Voorbeelden uit de realiteit inzake mensenrechten

De werkelijkheid kan alleen aanschouwd worden. Hier enkele voorbeelden.

Man wil in isoleercel, de regering heeft besloten dat isoleercellen leegmoeten. De grondwet wordt ongeldig verklaard, de wet daargelaten uitzondering treedt in werking, man wordt zeer zwaar en ernstig mishandeld. Man is bang, heeft doodsangst. Zie ook hoe snel de injectie werkt, zie ook dat er een opdrachtgever is - de arts -, zie ook het geweld, wijst u nu eens de verpleegkundige aan! En wordt de injectie plek wel eens eerst met alcohol ontsmet? Ja de man heeft iemand geslagen, daarom heeft hij straf, maar zegt hij, liever isoleercel dan schending door een injectie. Per jaar wordt deze techniek zo'n 12000 keer toegepast. In sommige gevallen overlijdt de gevangene, aan het aantal gebroken ribben is dan bijvoorbeeld het aantal injecties te tellen. Bron: Televisie

Chemische Dwangbehandeling:
http://youtu.be/ul9LpZ4klBo

Soms wordt de grondwet wel heel letterlijk omzeild. Uiteraard moet er soms een gevange of patient, bejaarde, demente worden opgesloten, maar dit???

Zweedse band mensonterend, mensen letterlijk wurgend vastbinden!
http://youtu.be/lTzVOKAxcgM

24 uren per dag vastgebonden
http://youtu.be/Xjg6LPzogX0

Veel antidepressiva en psychofarmaca in rusthuizen
http://youtu.be/pCIFbhbwmfY

Man sterft tijdens chemische dwangbehandeling, schouw arts geeft verklaring natuurlijke dood! Foto's laten een kapot lichaam zien, gezicht kapot. Pauzeer de video, bij donkere mensen is de bont en blauw gezicht moeilijker te zien. Bron: Evangelische Omroep.

Wantoestanden in ziekenhuizen
http://youtu.be/WNhKvIKAnEs

In Nederland worden meer dan 400000 (vierhonderduizend) mensen gedwongen een chemische dwangbehandeling te ondergaan. Het gaat om zeer kwetsbare mensen. Met name ouderen. De onmachtigen. Ja ik zeg het eerlijk, de mensen waarvan sommige mensen zeggen, de ongewensten. De cijfers in Belgie zijn vooralsnog onbekend. Wie kent Brandon niet? Een 16 jarige jongen die al 3 jaar vastgebonden zat met een touw aan een muur? In een internaat voor kinderen.

Dit gebeurt heel systematisch, en daarom zal ik ook de belangrijkste mededeling doen omtrent artikel 11 van de grondwet, recht op lichamelijke onschendbaarheid en integriteit. Deze wet is misleiding! In de media zoals het AD, Telegraaf, HLN komt er regelmatig een woordvoerder van justitie aan het woord, zoals dat mensen het recht hebben zelf te beslissen wat ze geinjecteerd krijgen, of ze vrijwillig abortus plegen, vrijwillig worden gestereliseerd omdat dit allemaal in de grondwet staat. Werkelijkheid? Jeugdzorg benaderd moeders met de keus, je laat je onvruchtbaar maken, en dan mag je je kind weer zien! In de boeken ondergaan al deze honderd duizenden mensen een vrijwillige behandeling.

En u mag van mij zeggen: Ik heb het niet geweten!

Nu de waarheid, als iemand op jonge leeftijd bijvoorbeeld een dwangbehandeling tegen ADHD ondergaat zoals het veelgebruikte Ritalin, of welk ander middel dan ook, dan is de bewezen verkorte levensduur ongeveer 23 jaar. Op ouderen hebben dwangmedicijnen - ook vaak door het eten gedaan - een nog groter effect en volgt dood snel en meedogenloos. Er zijn kinderen die bewust hun ouders een dwangbehandeling laten ondergaan zodat ze eerder bij de erfenis kunnen.

En dit is de grondwet. Een pakketje schroot met een dikke laag chroom.

Lijst met meest voorkomende bijwerkingen:

Initiatiefverlies en emotionele afvlakking.
Extrapiramidale verschijnselen zoals parkinsonisme.
Acute dystonie en acathisie.
Gewichtstoename/afname
bloeddyscrasieen (agranulocytose, trombocytopenie, aplastische anemie, leukopenie)
Tachycardie, verandering in het ecg en verstoring temperatuurregulatie.
Leverfunctiestoornissen (waaronder cholestatische icterus).
Donkergrijsgrauwe pigmentatie van de huid en neerslagen in lens en cornea.
Morbide orthostatische hypotensie.
Morbide obesitas.
Anticholinerge verschijnselen zoals droge mond, visusstoornissen, obstipatie en urineretentie.
Hyperprolactinemie, hetgeen kan leiden tot galactorroe en amenorroe bij vrouwen en tot impotentie bij mannen.
Gynaecomastie.
Infiltraten op de plaats van injectie.
Veneuze trombo-embolie.
Beenmergdepressie.
Lever- en nierfunctiestoornissen.
Mictiestoornissen en prostaathyperplasie.
Cardiovasculaire aandoeningen.
Ernstige organisch cerebrale stoornissen.
Epilepsie.
Spastische verlammingen.
Organische hersenbeschadiging.
Acuut glaucoom.
Lethargie.
Dysartrie.
Ataxie.
Stupor.
Bewustzijnsdaling tot coma.
Convulsies.
Miosis.
Hypotensie.
Ventriculaire tachycardie.
Aritmie.
Respiratoire depressie en hypo- of hyperthermie.
Tremor
Spierstijfheid of -zwakte.
Slaperigheid.
Agitatie.
Ademhalings- en voedingsproblemen.
Zelfmoordneigingen.
Abnormale loop en vallen bij Alzheimer-patienten.
Verhoging van de plasmaprolactinespiegel.
Borstvergroting, galactorroe en seksuele stoornissen (erectiele disfunctie, verminderd libido).
Verhoogde triglyceriden- en cholesterolspiegels.
Anticholinergische effecten zoals obstipatie en droge mond.
orthostatische hypotensie, duizeligheid, acathisie, parkinsonisme, dyskinesie, asthenie, moeheid, oedeem.
Voorbijgaande stijging van levertransaminasewaarden.
(Huid)uitslag.
Pneumonie.
Temperatuurverhoging.
Visuele hallucinaties en urine-incontinentie bij Alzheimer-patienten.
Fotosensibilisatie.
Kaalheid.
Urine-incontinentie.
Bradycardie, QT-verlenging.
Stijging van de creatinekinasespiegel, verhoogd totaal bilirubine.
trombocytopenie, allergische reactie, ontwikkeling of een exacerbatie van bestaande diabetes in enkele gevallen geassocieerd met ketoacidose of coma.
ontwenningsverschijnselen, ventriculaire tachycardie/fibrillatie, plotselinge dood, hepatitis, pancreatitis, rabdomyolyse, vertraagde urinelozing, priapisme, verhoogde alkalische fosfatase. Verhoogde mortaliteit en cerebrovasculaire bijwerkingen zijn gemeld bij ouderen met dementie. Na toediening i.m. injectievloeistof bovendien vaak: irritatie op injectieplaats, bradycardie, tachycardie, hypotensie; soms: sinuspauze, hypoventilatie.
Plotseling onverklaarbare dood.