Psychopathie en Sociopathie

De psychopaat

De P in Psychopaat staat voor Planmatig. Dat wil zeggen een psychopaat gaat planmatig te werk. Een psychopaat leidt vrijwel altijd een normaal leven echter zal de persoon zo nu en dan slachtoffers maken. Omdat de psychopaat zo slim en berekenend is, kunnen ze op heel machtige posities terecht komen. Vaak houdt de psychopaat zijn werkelijke bedoelingen tot op het laatste moment geheim voor het slachtoffer. Tevens is alles vaak al koud en meedogenloos gepland. Adolf Hitler heeft bijvoorbeeld 10 jaar geduld gehad - van 1923 tot 1933 - voordat hij Duitsland in zijn macht kreeg. Misschien is het daarom wel dat Hitler wordt geacht geen geestesaandoening te hebben gehad.

Er zijn meerdere typen psychopaten. Er is de eenzame psychopaat zoals Anders Behring Breivik, maar ook de psychopaat die in een team opereert samen met andere psychopaten. In Nederland is onlangs bijvoorbeeld een arrestant vermoord. Door een team van agenten. De agenten werkten samen in een team en wisten heus wel wat ze deden. Maar ze wisten ook dat ze er makkelijk mee wegkomen. Dat is een belangrijke reden voor de psychopaat om bondgenoten te zoeken. Andere psychopaten met wie ze samenwerken naar een eventueel gezamenlijk doel. In het voorbeeld van de overleden arrestant wilden ze vermoedelijk niet de dood opzich maar wel een dure levensles uitdelen aan het slachtoffer. Vaak is er bij samenwerkende psychopaten sprake van dat 1 onder hen de leiding gaat nemen. Ook onder psychopaten is er vaak een rangorde. Hoe gewetenlozer en beter er gepland kan worden hoe hoger in rang de psychopaat zal stijgen. Dit is niet in alle beroepen mogelijk. Vandaar dat zulk soort mensen vaak bij de (militaire) politie terecht komen.

Als een psychopaat iemand bijvoorbeeld pijn doet kan hij zogenaamd oprecht medeleven tonen, en plotseling opeens zeer psychopatisch worden. Bijvoorbeeld woorden als 'jammer dat het zo pijn doet' of 'sorry' bij het nagels uittrekken. Of 'je verzet je' als ze je arm proberen te breken door een fysiek anatomisch onmogelijke beweging te maken met je arm bij bijvoorbeeld een arrestatie. De samenwerkende psychopaat heeft altijd het voordeel van gedeelde schuld. Als er tien keer hardhandig tegen een arrestant moet worden opgetreden en dan gaat de arrestant dood, bewijs dan maar eens wie de dader is. Dit is of een hiaat in de wet of doelbewust zo gedaan.

Als je geen psychopaat bent is het onmogelijk te begrijpen wat een psychopaat allemaal kan doen. U moet denken aan het onvoorstelbare. Als u geschiedenis heeft gehad weet u dat er de meest gruwelijke methoden zijn om mensen te laten verdwijnen. Is dit wat de Nederlandse regering direct na de bevrijding bij het herstellen van de macht in Nederland bedoelde met 'We hebben deze mensen nu eenmaal nodig.' ? Want na de oorlog waren het juist de Jodenjagers die op top posities kwamen. Ze waren immers gespecialiseerd in het bestrijden van misdaad en opsporing. En de goede agenten hadden bijvoorbeeld al voor de eerste Razzia's ontslag genomen zodat het kaf van het koren gescheiden werd en alleen het kaf aan de macht bleef. Een ideologie als het fascisme is voor de psychopaat een droom die uitkomt. Als een superman kan de psychopaat mensen vermoorden. Met echte super oppermacht gevoelens vermoordden ze in het verleden en soms ook nu weerloze en vrijwel altijd onschuldige mensen.

Je herkent de psychopaat pas als het te laat is. Ze zijn zeer sluw. Uiterst berekenend. Zelfs wegkomen met de gruwelijkste daden, allemaal gepland. En dat is de P in Psychopaat. Planning.


De Sociopaat

De sociopaat is van een heel ander type. Totaal niet vergelijkbaar eigenlijk. De sociopaat valt eerder op, en is niet zo planmatig. In een opwelling kan een sociopaat iemand vermoorden. Nederlands bekendste sociopaat is Joran van der Sloot wiens naam iedereen door Peter R De Vries wel kent. De sociopaat is behoorlijk impulsief. Bijvoorbeeld in het huwelijk kan het lange tijd goedgaan en plotseling in een opwelling slaat de sociopaat zijn/haar partner. Vaak al gauw met de woorden 'sorry'. Het verschil met de psychopaat is dat de sociopaat geholpen kan worden. Maar dan moet er op tijd worden ingegrepen. Een sociopaat heeft schuldgevoelens maar pas na dat de sociopaat iets boosaardigs heeft gedaan. Sociopathie kan sluimeren, dat wil zeggen dat het lange tijd afwezig is. Maar het is heel goed af te leren. En nogmaals bij een psychopaat is het niet mogelijk het leven te beteren, maar bij de sociopaat wel.


De samenleving

In de samenleving komt het regelmatig voor dat de Politie of Militaire Eenheid of een ieder in een machtspositie iemand vermoordt of letsel berokkent. Als voorbeeld is er Almelo waar een politieman naar de supermarkt liep en daar zijn ex vriendin een 17 jarig kassa meisje doodschoot. Dat is sociopathie of psychopathie, of misschien wel beiden want iemand kan zowel psychopaat zijn en sociopaat. Deze politieman heeft zichzelf van het leven beroofd na de aanslag. Niemand zal weten of hij alles in een opwelling deed (sociopathie) of heeft gepland (psyhopathie). Het is naief of psychopatie binnen de macht zoals politie en justitie te laten begaan. Nederland is feitelijk al een politie staat. En weet dat kritiek op de politie gevaarlijk is. Juist omdat ze zo georganiseerd zijn, zijn psychopaten die samenwerken het gevaarlijkst van allemaal. En de geschiedenis heeft dat keer op keer bewezen. En de psychopaat? Welnu die leeft zogenaamd met je mee als die je pijn doet, maar geniet op volle teugen van de macht die deze heeft. De schade aan de samenleving door toedoen van met name de georganiseerde psychopaat is immens en niet in geld uit te drukken. Maar reken op gemiddeld 4 miljoen euro. Want wie herinnerd zich niet Mitch? En de rellen die er kwamen. De samenleving heeft geen antwoord op machtsmisbruik dat krachtig genoeg is en maakt daarom rare sprongen.


Persoonlijk

Ik ben in een politiecel door 5 agenten helemaal kapot geslagen. Ze gebruikten zwaar metalen handboeien om mijn  gezicht helemaal kapot te slaan. Na 2 weken mocht ik pas contact met de buitenwereld, mijn familie wist niet waar ik was. Zoals er al staat, kritiek dulden ze niet. Hun medeleven is bijvoorbeeld onecht en deze mensen waren door en door slecht. Ik overleefde. Maar in magazines zoals Panorama staan bijvoorbeeld wel eens overleden mensen, doodgemaakt in een politiecel. Ik werd gearresteerd voor openbare dronkenschap, waar normaal sober worden op staat meer niet. Maar het werden dagen, en dagen werden weken, en weken werden maanden, en maanden werden jaren. En op een dag werd de hoogste macht ontslagen en de volgende dag was ik vrij. Je kan geen aangifte doen tegen de politie. Daarom zeg ik blijf weg bij de politie mijd hun bij het leven. Want ze zijn corrupt.

De moord op Mitch Henriquez door de politie:

https://www.youtube.com/watch?v=XndoaVthK3Y