MARTELEN EN FORENSISCHE WETENSCHAP

Deze pagina is onder constructie en niet compleet. Laatst bijgewerkt op 24 September 2014


Veel mensen begrijpen niet dat martelen een vorm van geneeskunde is in deze huidige tijd. Er zijn speciale studies binnen de forensische wetenschap waarin de studie beschrijft mensen zoveel mogelijk pijn en of letsel toe te brengen zonder dat ze sterven. Voor sommige martel methoden is alleen gewetenloosheid benodigd. Voor deze studie binnen de forensische wetenschap worden alleen bepaalde mensen geselecteerd waarvan zeker is dat ze 'de zeldzame gave van gewetenloosheid' bezitten. Hier worden alleen methoden beschreven zoals ze zijn waargenomen binnen Nederland sinds het jaar 2005. Er wordt u eerst verzocht om de sectie mensenrechten op de startpagina te lezen waarin de grondwet wordt beschreven. Martelen mag en is volledig legaal zolang er geen directe correlatie is tussen oorzaak en gevolg, dat wil zeggen het mag zolang je niet direct sterft. Dit is besloten in het besluit 'De wet daargelaten uitzonderingen', waaronder in dit geval de geheime wetgeving in werking is getreden. Ieder burger wordt geacht de wet te kennen. Inclusief schaduw wetgeving en geheime wetgeving. Lees daarom eerst de sectie mensenrechten om onduidelijkheid over de legaliteit van martelen weg te nemen. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat mensen die martelen veel plezier, macht en genot ervaren, dat is ook logisch want de slachtoffers zijn machteloos en weerloos, dit geeft een gevoel van buitenmenselijke superioriteit.

* Bekennen zal je!
Het doel van martelen is eigenlijk helemaal niet om informatie los te krijgen, dit is hoogstens een bijkomende goedgunstigheid. Iedereen in de opleiding weet dat alle informatie per definitie precies is wat de geneeskundige wil dat er wordt bekend. Vanzelfsprekend zal er dus alles bekend worden wat er maar te bekennen valt, om welke misdaad het ook gaat. We spreken van geneeskundige in plaats van beul, want het is de bedoeling dat je blijft leven en pas een tijd later sterft zodat er geen enkele vorm van bewijs meer is, tenzij anders besloten door een opdrachtgever.

* Wie zijn de opdrachtgevers?
Iedereen met veel geld zoals rijke en machtige bedrijven, de overheid maar ook de onderwereld kan overheidsmensen betalen en opdrachtgever zijn. Bij rijke bedrijven gaat het vaak om wat omschreven wordt als 'Economisch Terrorisme'. Denk aan een computer programmeur die een echte killer applicatie schrijft waardoor een -feitelijk staats- software bedrijf haar besturingssystemen moeilijker tegen dwangmatig hoge prijzen nog langer kan verkopen. Niet voor niets worden het killer applicaties genoemd. Dit zijn dus mensen met miljarden aan geld die opdracht geven om een concurrent 'uit te schakelen'. Daarna komt de overheid, bij de overheid is het vaak zo dat ze op zoek zijn naar iemand die bekennen zal en ergens voor op gaat draaien. Voor de overheid doet het er niet toe wie er schuldig is. De onderwereld maakt geregeld gebruik van diensten van overheidsmensen, een voorbeeld is de op zijn beurt weer vermoorde voormalig rechercheur Martin Hoogland die Klaas Bruinsma heeft geliquideerd. De onderwereld is echter niet zo happig op martelen en is feitelijk gezien vele malen barmhartiger dan de overheid of rijke bedrijven. De onderwereld is vaak snel en eenvoudig, voor de onderwereld is het simpel, zo snel mogelijk dood. Je kan dus beter slachtoffer worden van de onderwereld dan de overheid.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Sloot

http://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Hoogland

* Martel Methodiek
Veel mensen zijn vatbaar voor psychologische oorlogsvoering tactieken. Een paar bedreigingen door een politie agent of een militair al dan niet met technische hulpmiddelen zijn voldoende om de 'verdachte' zelfmoord te laten plegen. In deze sectie gaat het echter om lichamelijk martelen. Voor psychologische oorlogsvoering dient u in de andere sectie te kijken.

Psychologische Oorlogsvoering

De opleiding bestaat uit mensen vooral met geneeskundige methoden te bewerken zodanig dat er zoveel mogelijk schade zowel geestelijk als lichamelijk optreedt zonder onmiddellijke barmhartiger dood. De opleiding is zeer speciaal en bestaat officieel niet. Vaak worden voormalig Stasi of KGB mensen overgehaald om binnen Nederland politie en geneeskundigen op te leiden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stasi

http://nl.wikipedia.org/wiki/KGB

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Veiligheidsdienst

* Zwijgen tijdens martelen
Botox wordt geïnjecteerd in de tong, hiermee wordt de 'verdachte' maandenlang het zwijgen opgelegd.

http://www.youtube.com/watch?v=NXd9Ez-ar5U

http://nl.wikipedia.org/wiki/Botulinetoxine

* Nagels trekken, ledematen amputeren, waaronder vingers knippen

Er wordt een hoge dosis Ketamine toegediend zodat de 'verdachte' niet meer kan praten of bewegen, daarna worden de nagels 1 voor 1 uitgetrokken. Voordeel is dat de geneeskundige weinig psychologische belasting ervaart. Als de 'verdachte' uit zijn verdoofde staat is zal deze het eigen lichaam zien en zeer ernstig beschadigd zijn zonder ook maar een schreeuw of gil gegeven te kunnen hebben. Het terug groeien van nagels is vaak probleemloos en binnen een maand of 2 is er geen spoor meer van te bekennen, afhankelijk hoe bruut de nagels zijn uitgetrokken. Deze methode is ook zeer geschikt om al dan niet 1 of meerdere vingers te amputeren zonder het leven ook maar enigszins in gevaar te brengen. De 'verdachte' is uiteraard volledig bij bewustzijn als dit gebeurt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketamine

* Anale Penetratie
Slang met vloeistof waarmee de Anus wordt volgepompt. Dit is een forensische verantwoorde variatie op het laten binnenkruipen van een rat in de darmen van de 'verdachte'. Het veroorzaakt hevige pijnen zonder een spoor van bewijs achter te laten, ook blijf je gewoon leven. Als je bekent zal tijdelijk de vloeistof pomp worden stopgezet. Totdat het weer verder gaat. Dit gaat door totdat je het bewustzijn verliest door uitputting of de geneeskundige besluit dat je misschien zult sterven. Bij vrouwen kan er ook worden overgaan tot vaginale penetratie.

http://www.youtube.com/watch?v=UuPpQeuLY80

* Elektroshocks
Elektroden worden op het hoofd gezet met ongeveer 110 volt gelijkstroom er zijn 2 of meer elektroden. Dit geeft hevige verschijnselen gelijkende aan zeer zware epilepsie. Uiterst bruikbaar om alle herinneringen aan het martelen voorgoed te laten verdwijnen. Kenmerkend is totaal geheugenverlies. Belangrijker is hoeveel Ampère er door de hersenen gaat stromen. Dit is een zeer veilige methode, de hersenstam zal er niet onder leiden, wel is dit een zeer kostbare procedure, het leidt vaak tot kasplantjes, en de 'verdachte' zal eindigen in een tehuis voor zwaar gehandicapten en daar gemiddeld zo'n 30 jaar aan belastinggeld kosten, denk aan tussen de 300 tot 800 euro per dag. Maar opnieuw heeft de geneeskundige geen leven beeindigd en dus ook geen juridisch strafbaar feit gepleegd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieve_toestand

* Radio Isotoop Verval
Hierbij worden radioactieve isotopen ingespoten bij voorkeur in de arm. Het gaat om radioactieve isotopen met een korte halfwaarde tijd, bijvoorbeeld enkele dagen tot een half jaar. Dit beschadigt het menselijk DNA zodat u kanker zult krijgen. Bij deze vorm van martelen wordt je duidelijk uitgelegd wat het effect van de injectie is, je zal dan heel erg angstig worden. Als je na vrijlating op reis gaat zal bij ieder vliegveld de radio actieve metings apparatuur afgaan. Na gemiddeld 1 maand is er geen enkel bewijs meer. Je zal moeten accepteren dat je kanker krijgt. Gemiddeld wordt er ongeveer een vergelijkbare waarde van duizend röntgen foto's geinjecteerd per injectie. Begrijp goed dat bekennen het alleen maar erger maakt, je zult toch sterven. Niet direct maar als gevolg van deze methode. De radioactieve isotopen zijn altijd afkomstig uit een kerncentrale wat het mogelijk maakt de bron van de straling te identificeren mits je op tijd bent. Bij deze vorm van martelen wordt er de voorkeur gegeven aan Alfa deeltjes stralingsbronnen. Dit is duidelijk vastgelegd in de wet en volledig legaal. U dient onmiddelijk Jodium en Dimercaprol te nemen na deze vorm van martelen. Kenmerkend van het toedienen van radioactieve isotopen is een plotselinge temperatuursverhoging. Je zal plotseling voelen alsof je zeer ernstig oververhit raakt. Ook militairen die gevochten hebben in landen met militaire apparatuur dienen Dimercaprol te nemen tegen Uranium besmetting.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfastraling

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jodium_element

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dimercaprol


Meer zal volgen.